Effektiv

Byggakustik

NYSTRÖMS AKUSTISKA AB
KOMPTETENS • NYFIKENHET • ANSVAR
Behöver ni byggnadsakustisk rådgivning, projektering eller mätning? Eller hjälp med rumsakustiken? Då har ni kommit rätt!

Kompetens 

Mångårig erfarenhet av byggnadsakustik, avancerad utrustning och special­kompetens inom krav­ställning och miljö­klassning ger bästa möjliga för­ut­sättningar för ett lyckat projekt.

Nyströms Akustiska AB drivs av mig, Åsa Nyström, civilingenjör med 30 års framgångsrik verksamhet som byggnads- och rums­akustiker. Genom samarbete med och uppdrag åt bland annat Locum, Akademiska Hus, Sweden Green Building Council, SIS och många kommuner, har jag skaffat mig specialkompetens inom kravställning och miljöklassning.
Mina besiktnings­mätningar sker normenligt med modern utrustning och beräkningar av till exempel ljudisolering mot luftljud och stegljud utförs enligt vedertagna metoder och, i förekommande fall, standards.
Samarbete med tidigare arbetsgivare och kollegor säkrar handläggarresurser och specialkompetens inom till exempel buller­kartläggning, musikakustik och AV-teknik.

Nyfikenhet 

Ett brett intresse för projekten säkrar krav­ställning och insatser på rätt nivå.

Det är inte bara akustiken och tekniken som engagerar mig, utan också de utmaningar som finns inom andra områden hos beställare och entrepenörer. Och hur de påverkar samordningen mellan olika teknikområden.
Jag förstår min roll som ljudkonsult i förhållande till mina beställare - som kan vara en brukare, en byggherre eller en entreprenör.
En ärlig, lättillgänglig och öppen kommunikation mellan beställare, konsulter och entreprenörer sparar ofta både tid och pengar.

Ansvar 

Rätt krav och åtgärder, rätt beskrivna.

En akustikkonsult ska bistå sin beställare i att formulera och tolka projektets krav och mål i förhållande till användningen av lokalerna, och verka för att de slutliga lösningarna blir praktiska och kostnads­effektiva.
Nyströms Akustiska tar ansvar för att levererade akustik­handlingar har relevant innehåll och är lättförståeliga. Genom kommunikation med övriga konsulter och granskning av deras handlingar kan stöd ges för att akustiska råd och förslag inarbetas på rätt sätt - så att konsultgruppens leveranser blir av högsta kvalitet.
Jag ger mig också gärna ut i fält för problem­sökning och förslag till lösningar på plats.

Tjänster

Rådgivning

Akustisk rådgivning kan handla om allt från en enkel kontakt per mail eller telefon, till mer avancerade utredningar och beräkningar.
Nyströms Akustiska vet vilka krav som ska ställas och vilka konstruktioner och ytskikt som fungera och hjälper till att hitta rätt uppbyggnad av fasad, bjälklag och väggar.
Med hundratals projekt som uppdragsledare och många fler som kvalitetsansvarig och handläggare har jag den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedöma vilka utredningar och beräkningar som är relevanta i förhållande till respektive frågeställning.

Projektering

Jag bistår beställare med kravställning, utredningar, projekterings­underlag och leveranser av handlingar i respektive projektfas - från programskede till uppföljning på byggplatsen och slutlig verifiering. Bland referenserna finns projekt som klassats enligt Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Med många genomförda projekt av varierande storlek och teknisk komplexitet är Nyströms Akustiska AB en effektiv partner i alla typer av byggprojekt. Jag har projekterat många sjukhus och andra vårdbyggnader, laboratorier, kontor, skolor och annan utbildning och forskning, offentliga lokaler för kultur och konferens, bostäder och hotell.

Mätning

Med lång erfarenhet av mätningar, analys av resultat och felsökning kan råd ges avseende åtgärder som kan krävas beroende på mätresultat i förhållande till ljudkrav.
Nyströms Akustiska AB utför de flesta typer av akustiska mätningar: till exempel luftljudsisolering Rw, stegljudsisolering LnTw, efterklangstid, ljudnivåer Lp i dBA och dBC från installtioner och trafikbuller, taluppfattbarhet STI och RASTI och ljudeffekt Lw- allt med modern mätutrustning och enligt gällande standards.

Vad sysslar ni med just nu?